Bộ trưởng Bộ TN-MT: Địa phương không đủ rác nên không xây được nhà máy xử lý

Ngày 7-11, tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân (đoàn Bình Dương) cho biết qua báo cáo cho thấy tỉ lệ về thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt rất cao. Tổng hợp từ nguồn báo cáo của 57/63 địa phương, ở đô thị tỉ lệ này đạt 96%, nông thôn đạt 71%.

Bộ trưởng Bộ TN-MT: Địa phương không đủ rác nên không xây được nhà máy xử lý - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân (đoàn Bình Dương) chất vấn Bộ trưởng Bộ TN-MT

Tuy nhiên, theo đại biểu Xuân, qua giám sát và thực tế cử tri phản ánh, con số này chưa chuẩn xác, vì hệ thống quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa tốt và thiếu các tiêu chuẩn định mức kinh tế, kỹ thuật về vấn đề này.

Trong khi đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết luận năm 2022 phải ban hành quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật định mức kinh tế, kỹ thuật hướng dẫn xử lý rác thải để các địa phương có cơ sở thực hiện. Nữ đại biểu đoàn Bình Dương chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Đặng Quốc Khánh về việc ban hành các hướng dẫn xử lý chất thải rắn và các giải pháp về phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thời gian tới.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ TN-MT cho biết năm 2022, tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên toàn quốc có 67.110 tấn/ngày, trong đó các đô thị là 36.870 tấn, còn khu vực nông thôn là 29.455 tấn.

Bộ trưởng Bộ TN-MT: Địa phương không đủ rác nên không xây được nhà máy xử lý - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn

Trong những năm vừa qua, các địa phương cũng đẩy mạnh việc thu gom, xử lý rác thải, được quan tâm trong lĩnh vực này và có nhiều nhà máy đốt rác phát điện hoặc hoặc xử lý rác được xây dựng.

Bộ trưởng cho biết hiện nay cả nước có khoảng 1.326 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có tới 1.207 bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chiếm tới 65%. Với con số xử lý rác mà đại biểu Xuân nêu trên, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh chủ yếu bằng hình thức chôn lấp.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chỉ rõ nguyên nhân là do hiện nay khó khăn trong việc kêu gọi xã hội hóa để xử lý, xây dựng các nhà máy xử lý đốt phát điện và phân loại, xử lý rác tại các nhà máy đang còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn chưa được triển khai. Đáng chú ý, theo Bộ trưởng, một số địa phương không đủ lượng rác để xây dựng nhà máy xử lý rác. “Ở một số địa phương, ngay đô thị trung tâm cũng chỉ có 200-300 tấn rác/ngày nên rất khó khăn khi xây dựng nhà máy xử lý tập trung. Các nhà máy cần lượng rác lớn để đảm bảo công suất ổn định”- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nêu rõ.

Hiện nay, Bộ TN-MT đã thực hiện một số giải pháp và thực hiện hướng dẫn như Thông tư 02 của Bộ TN-MT liên quan đến rác thải sinh hoạt. Theo đó, ban hành nội dung, yêu cầu kĩ thuật bảo vệ môi trường đối với điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; yêu cầu kĩ thuật bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; giá dịch vụ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt…

Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Bộ TN-MT đã có văn bản hướng dẫn các địa phương về việc thực hiện phân loại rác tại nguồn để địa phương chủ động thực hiện. “Thời gian tới, đề nghị địa phương quan tâm, tuyên truyền vận động người dân phân loại rác tại nguồn để tách và xử lý rác thải triệt để”- ông Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *