Cán bộ, đảng viên phải tiên phong đổi mới, sáng tạo

Nó chỉ là kết quả của sự nghiên cứu, suy nghĩ trong những hoàn cảnh, những điều kiện bình thường, rất phổ thông, rất thiết thực”.

Do đó, những người – trong đó có công nhân, lao động, đặc biệt là cán bộ, đảng viên – luôn thể hiện được sự nghiên cứu, suy nghĩ để đạt được các kết quả tích cực hơn trong thực tiễn, đem lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị, xã hội, nhân dân thì có thể coi là những người năng động, sáng tạo.

Trong bối cảnh hiện nay, với tình hình khó khăn về kinh tế – xã hội của TP HCM nói riêng và cả nước nói chung sau đại dịch COVID-19 cùng những biến động phức tạp của thế giới, rất cần những người năng động, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực. 

Đó là những cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ… có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Nhiều công nhân, người lao động đã có sáng kiến, sáng tạo, tiết kiệm nguyên vật liệu, chủ động cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm…, góp phần giảm giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh của hàng hóa. Qua đó, góp phần vào việc bảo đảm việc làm và thu nhập cho chính người lao động, tạo thuận lợi cho gia đình các công nhân có được cuộc sống ổn định.

Đổi mới, sáng tạo thực ra không phải là những gì quá cao xa, vượt tầm với của mỗi người. Cha ông ta đã đúc kết: “Cái khó ló cái khôn”. Tức là trong điều kiện nhiều thử thách, người Việt Nam đều có những sáng kiến, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Ngay trước đổi mới, do điều kiện bức bách về đời sống, sản xuất nên nhiều cán bộ, đảng viên và người dân ở TP HCM đã thực hiện “xé rào”, “bung ra”…, nhờ đó giải quyết được những vấn đề cấp bách cho thành phố, góp phần gợi mở chủ trương đổi mới của Đảng ở Đại hội Toàn quốc lần thứ VI. 

Hay như ngay khi vừa qua đỉnh dịch COVID-19, ngày 15-12-2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có Chương trình 3250/CTr-TLĐ về “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Từ đây, gần như tất cả công nhân, viên chức, người lao động… ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đã hăng hái tham gia góp phần hồi phục và phát triển mạnh mẽ kinh tế – xã hội của cả nước.

Chính vì vậy, mỗi người, dù ở cương vị nào, cũng cần mạnh dạn đổi mới, sáng tạo trong nhận thức và hành động. Đó là dũng cảm, hăng hái nhận những công việc khó trong cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nơi mình đang công tác, làm việc và thực hiện bằng cả tâm, trí, lực để đạt kết quả tốt nhất. Trong đó, cần đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cán bộ, đảng viên, bởi đảng viên đi trước thì làng nước mới theo sau.

Mỗi người phải vượt qua những lối mòn, nếp nghĩ cũ, cách làm xưa. Muốn làm được điều này, phải không ngừng học tập từ sách vở, thực tiễn, đồng nghiệp để tìm ra những phương án, giải pháp mới, không chỉ hướng đến kết quả tích cực hơn mà còn thúc đẩy sự cải tiến, sáng tạo của nhiều người khác.

Đồng thời, phải triệt để đổi mới từ những việc nhỏ, việc đơn giản, sao cho đạt được hiệu quả công việc cao nhất. Đặc biệt, sử dụng nhiều hơn các ứng dụng công nghệ để thực hiện công việc của mình. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *