Đến lượt doanh nghiệp bán lẻ, taxi kêu khó về quy định xuất hóa đơn mỗi giao dịch

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ (Nghị định 123). Cụ thể, dự thảo quy định các cơ sở kinh doanh thương mại bán lẻ, dịch vụ ăn uống theo chuỗi không được xuất hóa đơn cuối ngày mà phải xuất theo từng lần mua hàng từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. VCCI cho biết các doanh nghiệp phản ánh quy định này làm tăng rất nhiều chi phí trong đầu tư ban đầu cũng như quá trình duy trì hệ thống, dữ liệu. Việc xuất hóa đơn theo từng lần mua hàng thay vì vào cuối ngày khiến doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ đội nhiều chi phí. Quy định về gửi dữ liệu hóa đơn taxi về cơ quan thuế sau mỗi chuyến đi cũng dẫn đến một số khó khăn trong thực tế. Bởi chi phí nâng cấp phần mềm của các hãng sẽ tăng lên, tài xế quên hoặc gặp khó khăn về thao tác dữ liệu dẫn đến tắc đường. Doanh nghiệp cũng có thể bị phạt do chuyển dữ liệu sai thời điểm. Vì thế, VCCI đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc các quy định nói trên, trong đó đánh giá tác động về chi phí lợi ích, có sửa đổi để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Ngoài ra, VCCI đề xuất cơ quan soạn thảo Nghị định 123 bỏ quy định lập hóa đơn nội địa với doanh nghiệp tạm nhập tái xuất, tái nhập, xuất hàng dưới hình thức cho vay, mượn và nhận hàng hoàn trả hàng nhằm giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp. Bởi, hoạt động này không phải là giao dịch bán hàng, không nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận, doanh thu tại thị trường Việt Nam mà chỉ nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu.

Thy Thơ