Đoàn khảo sát của Trung ương làm việc với TP HCM

Ngày 6-11, tại TP HCM, Đoàn cán bộ khảo sát thực tế nhóm 2 – Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương (phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa) làm việc với Thành ủy TP HCM.

Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Đoàn khảo sát của Trung ương làm việc với TP HCM - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho hay tại chuyến khảo sát này sẽ tập trung vào nội dung những kinh nghiệm của TP HCM từ thực tiễn phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bổ sung, hoàn thiện lý luận của Đảng về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng thời trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng sắp tới.

Ông Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu làm rõ quan điểm của TP về sự phát triển nhận thức, tư duy sáng tạo, đột phá lý luận cơ bản của Đảng về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ 1986 đến nay (tập trung vào 10 năm gần đây). Cùng với đó, làm rõ đánh giá của TP về thực trạng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở TP nói riêng và Việt Nam nói chung từ năm 1986 đến nay (tập trung vào 10 năm gần đây); đánh giá chung của TP về đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và một số đề xuất nhằm tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Đoàn khảo sát của Trung ương làm việc với TP HCM - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi làm việc

“Nội dung tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua 40 năm đổi mới là vấn đề khó và quan trọng. Thời gian chuyến khảo sát không nhiều, tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tập trung trí tuệ phát biểu, thảo luận những vấn đề trọng tâm đã đặt ra ở trên” – ông Trần Tuấn Anh đề nghị.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết TP đã từng bước hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp, đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường. Cùng với đó, ưu tiên hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trưởng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Võ Văn Hoan kiến nghị Bộ Chính trị sớm ban hành quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật. 

Phó Chủ tịch UBND TP HCM cũng kiến nghị Quốc hội ban hành các văn bản khắc phục tình trạng quy định còn thiếu, chưa đồng bộ, một số vấn đề mới phát sinh chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Theo ông Võ Văn Hoan, kinh tế TP HCM duy trì tăng trưởng liên tục, tuy nhiên, tốc độ chậm lại qua các giai đoạn 5 năm. Tính theo GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn), tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong giai đoạn 2011 – 2015 là 7,2% và giai đoạn 2016 – 2020 là 6,4%. Dưới tác động của đại dịch COVID-19, kinh tế TP tăng trưởng chậm lại ở mức 1,16% trong năm 2020 và suy giảm ở mức -5,36% trong năm 2021…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *