Quảng Bình đấu giá gần 280 thửa đất, khởi điểm từ 279 triệu đồng

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 119 thửa đất là tài sản của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vào sáng 20/11.

Trong số 119 thửa đất tại huyện Quảng Ninh, có 5 thửa tại xã Võ Ninh; diện tích từ 207 – 240,5 m2. Giá khởi điểm từ 828 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng/thửa.

quang ninh quang binh.jpg
Một góc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Báo QB)

58 thửa đất tại xã Vạn Ninh, diện tích từ 217,4 – 393 m2. Giá khởi điểm từ 279 triệu đồng đến 848,9 triệu đồng/thửa.

56 thửa đất tại xã Hàm Ninh, diện tích từ 240 – 395,5 m2. Giá khởi điểm từ 552 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/thửa.

Đây đều là các thửa đất ở tại nông thôn, có thời gian sử dụng lâu dài. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền bằng 20% trên giá khởi điểm của từng thửa đất đăng ký đấu giá; từ ngày 15/11 đến 17/11.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại hội trường Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.

Cũng tại địa điểm trên, chiều cùng ngày, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng 100 thửa đất là tài sản của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.

Theo đó, có 31 thửa đất đấu giá tại xã Gia Ninh, diện tích từ 241 – 597,5 m2. Giá khởi điểm từ hơn 1,2 tỷ đồng đến hơn 5 tỷ đồng/thửa.

6 thửa đất tại xã Duy Ninh, diện tích từ 250,8 m2/thửa. Giá khởi điểm là 613 triệu đồng/thửa.

63 thửa đất đấu giá tại xã An Ninh, diện tích từ 256,5 – 337,3 m2. Giá khởi điểm từ 508 – 730 triệu đồng/thửa.

Tương tự, tại huyện Quảng Trạch, sáng 4/12, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 57 thửa đất là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch.

57 thửa đất đấu giá thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chi tiết phân lô ở khu vực Đồng Vời, thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân.

Diện tích các thửa đất từ 208,2 – 474,7 m2. Giá khởi điểm từ hơn 647 triệu đồng đến hơn 2,3 tỷ đồng/thửa.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 1 vòng duy nhất. Buổi công bố giá diễn ra tại hội trường UBND xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *