TP HCM báo cáo Thủ tướng tình hình thực hiện Nghị quyết 98

Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 850 – theo Quyết định 850 thành lập Ban Chỉ đạo) vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo 850 về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 98.

Báo cáo do Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi –  Tổ trưởng Tổ Công tác Ban Chỉ đạo 850 – ký.

TP HCM báo cáo Thủ tướng tình hình thực hiện Nghị quyết 98 - Ảnh 1.

Từ khi Nghị quyết 98 có hiệu lực (ngày 1-8-2023), HĐND thành phố đã tổ chức nhiều kỳ họp để thông qua 12 nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Ảnh: Nguyễn Phan

Sau hơn 3 tháng thực hiện Nghị quyết 98, thành phố đã hiện thực hóa nhiều nội dung trong nghị quyết.

Cụ thể, Thành ủy thành phố đã ban hành Chỉ thị 27 triển khai Nghị quyết 98; tổ chức hội nghị bàn kế hoạch hành động và giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường vụ Thành ủy thành phố thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Điều hành triển khai Nghị quyết 98; thống nhất chủ trương trình Chính phủ ban hành Nghị định mở rộng phân cấp ủy quyền cho thành phố.

Còn HĐND TP HCM đã ban hành 12 Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 98.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP HCM, đến nay đã hoàn thành 4/25 nội dung; cho ý kiến 15/25 nội dung. Các cơ quan được phân công chủ trì đang khẩn trương tiếp thu để hoàn thiện, trình UBND thành phố ban hành theo tiến độ.

Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì 2 phiên họp Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98/2023.

Trong thời gian tới, TP HCM sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Nghị quyết 98. Thành phố phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 98.

Đồng thời phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị chương trình, nội dung phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo 850 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Song song đó, xây dựng các cơ chế đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố để trình HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 11-2023 (dự kiến trình 6 nội dung). Mặt khác, tập trung triển khai 12 nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua; ban hành các quy định thực hiện các cơ chế đặc thù thuộc thẩm quyền UBND thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *