Xử lý dứt điểm các vướng mắc, bất cập đối với một số dự án BOT

Ngay sau phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ sáng 8-11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Xử lý dứt điểm các vướng mắc, bất cập đối với một số dự án BOT - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết sau 2 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, tập trung, sôi nổi, với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, đã có 457 lượt đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đăng ký tham gia chất vấn; 152 lượt ĐBQH thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 39 lượt đại biểu tranh luận.

Trong phát biểu kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội cho biết lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV, Thủ tướng, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn với phạm vi chất vấn rất rộng, liên quan đến 21 lĩnh vực khác nhau, được sắp xếp thành 4 nhóm lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của các ĐBQH, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát và chất vấn, tập trung vào việc khắc phục kịp thời, đầy đủ, hiệu quả những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong từng lĩnh vực.

Quốc hội đề nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Xem xét, xử lý nghiêm cá nhân, tập thể trong việc chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết hoặc ban hành không đúng thẩm quyền, không đúng quy định của pháp luật. Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, không để phát sinh thủ tục, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới không phù hợp, thiếu tính khả thi.

Kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, tỉ lệ chi phí trả nợ… trong giới hạn cho phép, tiếp tục cải thiện tín nhiệm quốc gia. Cải thiện điều kiện tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công, sớm giải quyết dứt điểm các tài sản công dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã .

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án hạ tầng giao thông, nhất là các dự án, công trình trọng điểm; xử lý dứt điểm các vướng mắc, bất cập đối với một số dự án BOT. Sớm đầu tư, đưa vào khai thác, sử dụng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc.

Đối với lĩnh vực nội chính, tư pháp, sớm hoàn thành có chất lượng hệ thống vị trí việc làm trong toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1-7-2024. Có giải pháp đồng bộ để giảm số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên cơ sở đẩy mạnh tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, Quốc hội đề nghị cần quan tâm bố trí nguồn lực cho giáo dục, đào tạo và văn hóa. Xây dựng, trình Quốc hội ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam tại kỳ họp gần nhất.

Tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường kiểm soát chất lượng, hiệu quả biên soạn, thẩm định và việc phát hành sách giáo khoa; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa. Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi các quy định về tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhà giáo khi cải cách chính sách tiền lương.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Từng bước khắc phục tình trạng chất lượng khám, chữa bệnh chưa đồng đều giữa các tuyến, vùng miền. Ưu tiên bố trí ngân sách cho y tế dự phòng, y tế cơ sở. Có giải pháp đột phá giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện công lập. Nghiên cứu cơ chế hoàn trả tiền cho người dân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc điều trị…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *