Bộ trưởng Phan Văn Giang: Xây dựng cơ chế phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược

Chiều 8-11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trình bày báo cáo Quốc hội tờ trình dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Bộ trưởng Phan Văn Giang: Xây dựng cơ chế phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày tờ trình

Theo dự thảo luật, nguồn vốn cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh gồm ngân sách nhà nước, quỹ đầu tư phát triển; ngân sách địa phương; nguồn vốn vay, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, vốn vay nước ngoài do Chính phủ bảo lãnh…

Các nguồn lực bảo đảm cho công nghiệp quốc phòng, an ninh gồm: Nguồn vốn, nhân lực, đất đai và triển khai các hoạt động khoa học – công nghệ. Trong đó, với nguồn vốn cho đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh quy định: Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách và được cơ cấu thành khoản mục riêng trong tổng số vốn ngân sách trung ương được cấp có thẩm quyền phân bổ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trung hạn, hàng năm; bảo đảm ổn định trong suốt quá trình phân bổ và giải ngân.

Ngoài ra, Thủ tướng quyết định việc sử dụng nguồn vốn chuyên biệt phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh bổ sung cho các chương trình, đề án, dự án đầu tư, nhiệm vụ có tính cấp bách, nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cho hay dự thảo luật cũng quy định cơ chế, chính sách trong hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh; cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt…

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho rằng việc phân loại các chế độ, chính sách trong dự thảo luật theo từng đối tượng, nhóm đối tượng là hợp lý. Dù vậy, một số ý kiến cho rằng các chế độ, chính sách còn tản mạn, thiếu tính khái quát.

Bộ trưởng Phan Văn Giang: Xây dựng cơ chế phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược - Ảnh 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra

Cơ quan thẩm tra đề nghị về chế độ, chính sách đối với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt, cần quy định cụ thể, minh bạch hơn về chế độ, chính sách.

Ngoài ra, cần bảo đảm thống nhất với Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và bảo đảm tính khả thi.

Về bảo đảm nguồn lực, nhất trí với dự thảo luật, tuy nhiên cơ quan thẩm tra cho rằng trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn khó khăn thì việc huy động các nguồn hợp pháp khác như từ các quỹ, nguồn vay, tài trợ, trích lập sau thuế là phù hợp. Đây sẽ là nền tảng vật chất quan trọng để bảo đảm cho công nghiệp an ninh quốc phòng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *